Profil

Hvem er GM Regnskab og Kontorservice.

Målsætning.

Mit navn er Gitte Mortensen.

Revisor Gitte Mortensen

Min baggrund er mange års erfaring inden for regnskab og administrative arbejdsopgaver.

Jeg er merkonom i regnskab, har læst skatteret I & II  på Niels Brock i København og gennemført faget statistik på HD 1. del.

Efter 20 år som ansat på revisionskontor og i mindre virksomheder besluttede jeg at starte egen virksomhed i 1996, dette til gavn for mindre virksomheder, der ikke har nok arbejde til ansættelse af en kontormedarbejder.

Siden opstart i 1996 har jeg taget mindre kurser inden for regnskab, HR og områder på det administrative område samt årlige brush up  på skatteområdet. Jeg kan derved holde min målsætning.

  • At overholde aftalte tidsfrister.
  • At overholde aftalte priser.
  • At informerer i god tid, hvis der sker ændringer i forhold til det aftalte.
  • At yde en hurtig og præcis behandling af aftalte opgave.
  • At yde en langsigtet rådgivning indenfor vores ydelsesområder.